Jer brinemo o ljubimcima...

Udomite.me uslovi Korišćenja

Dobrodošli na udomite.me - platformu za udomljavanje kućnih ljubimaca koja vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala u skladu s navedenim Pravilima i uslovima korišćenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranice udomite.me podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavještenja..


Vi ste oglašivač i vlasnik ljubimca koga objavljujete na našoj platformi i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, oglas koji ste objavili, kao i za komunikaciju koja se obavlja putem vašeg profila sa potencijalim udomiteljima. Vi kao posjetilac i korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje i korištenje stranica udomite.me smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da udomite.me ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen, a obzirom da je glavna svrha da pomognemo ugroženim životinjama, molimo vas da sve naše zajedničke akcije idu upravo u maksimalnu korist životinja. Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga udomite.me, jednako kao i svi drugi pojedinci, organizacije ili azili, stoga molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.


Usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju udomite.me pruža korisnicima i posjetiocima našeg sajta, kao i svim trećim licima, nudimo detaljno obrazloženje usluga i to:


Web sajt udomite.me treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu tima koji stoji iza sajta udomite.me (kao što bi to bila oglasna tabla ili neki oglasni štampani časopis), na kojem nudimo svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime objave ponudu poklanjanja životinje/ljubimca, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost navoda iz oglasa. Shodno prethodno navedenom, sve objave, informacije, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu su isključiva odgovornost registrovanog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.


Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice udomite.me, dužni ste koristiti tačne i precizne podatke bilo da se radi o vašem profile ili o ljubimcu kojeg nudite na udomljavanje. udomite.me čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja dvije strane izmedju kojih se vrši primopredaja željenog ljubimca. U svrhu oglašavanja na web sajtu udomite.me, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popunjava svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na udomite.me daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u bazu ličnih podataka koju vodi izdavač udomite.me, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se udomite.me i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

udomite.me garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim međunarodnim aktima.

udomite.me garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju udomite.me može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika kao u cilju statistike koja se koristi interno s ciljem unapredjenja same platforme i marketinga.

Svaki korisnik ili član stranice udomite.me ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik takođe ima pravo zahtijevati da mu udomite.me dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

udomite.me ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećem licu, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem udomite.me saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom.


Zaštita autorskih prava

Podaci na udomite.me su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima Crne Gore. Dizajn web sajta, logo, slogan produkt su individualne duhovne tvorevine izdavača udomite.me, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, fotografija itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava. Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu napominjemo da se ne radi o navodima udomite.me, niti udomite.me daje bilo kakvu garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. udomite.me se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na udomite.me. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima Crne Gore, te podliježete sankcijama.


Isključenje iz upotrebe

udomite.me zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranice isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na udomite.me, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.


Garancija

udomite.me zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranice isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na udomite.me, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.

udomite.me ne garantuje za:

 • - tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima
 • - doslednost druge strane prilikom stupanja u kontakt sa oglašivačem
 • - da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku

Odgovornost

udomite.me, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • - korištenja stranice udomite.me
 • - korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice udomite.me
 • - informacija na stranici udomite.me
 • - postupaka korisnika udomite.me
 • - korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime udomite.me
 • - korištenja stranica koje nisu pod domenom udomite.me, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime udomite.me, kopirajući stranicu udomite.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

udomite.me može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge do kojih se došlo pomoćuudomite.me na taj način. udomite.me povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. udomite.me nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine, a obzirom da udomite.me nije direktni autor takvog oglasa, niti vlasnik ponudjene životinje


Oglas

Kod predavanja oglasa na udomite.me, oglašivač dodjeljuje udomite.me pravo da odašilje informacije koje se odnose na uslugu udomljavanja ljubimca. udomite.me zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na udomite.me, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • - kada je oglas predat u pogrešnu kategoriju
 • - ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta)
 • - kada je opis u oglasu neispravan i/ili nepotpun
 • - kada oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • - kada je ljubimac udomljen
 • - kada oglašivač traži novac za ljubimca
 • - kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema udomite.me
 • - kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja udomite.me
 • - kada sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
 • - kada se oglašavaju ukradeni ljubimci

Oglašivač je saglasan:

 • - da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa
 • - da se obavezuje da će prilikom stupanja u kontakt sa zainteresovanim udomiteljem pružiti jasne informacije o postupku primopredaje ljubimca
 • - da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na udomite.me postaju vlasništvo istog

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja udomite.me, te udomite.me zadržava pravo da upozori i/ili iz dalje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.


Korisnici udomite.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da udomite.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. udomite.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo kojeg ljubimca prikazanog na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad njim, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da sprovede primopredaju.


Vlasnici udomite.me platforme zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici udomite.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem udomite.me, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja udomite.me i da ih u cijelosti prihvata.